De holistische benadering

De holistische benadering

In de alternatieve geneeskunde en bij spirituele therapie, kom je vaak de term “holistisch” tegen. Holistisch verwijst naar een manier van denken en handelen waarbij het geheel meer is dan de som der delen. Het is een aanpak die erkent dat alle elementen van een...